Srovėtaka

         Mūsų teikiamos paslaugos

 • 10 kV ir 0,4 kV elektros perdavimo linijų montavimas
 • Transformatorinių pastočių montavimas
 • Automatinės įrangos montavimas
 • Priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos montavimas
 • Telekomunikacinių ir kompiuterinių tinklų montavimas
 • Žaibosaugos montavimas
 • Elektra šildomų sistemų montavimas
 • Elektriniai matavimai
 • Paleidimo - derinimo darbai
 • Projektavimas ir konsultavimas

Kokybės politika

Bendrovės politika – aukšta darbo kultūra, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų poreikių tenkinimas.
 • Ši politika įgyvendinama diegiant kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinius ISO 9001:2000 standarto reikalavimus.
 • Vadovybė įsipareigoja nuolat gerinti bendrovės veiklą – diegti naujas technologijas, skirti išteklių kokybės vadybos sistemos tobulinimui, kelti darbuotojų profesionalumą, ugdyti draugišką ir darnų kolektyvą.
 • Siekiame ugdyti profesionalų, kompetentingą, atsakingą ir darnų kolektyvą, nes tai bendrovės sėkmės garantas.
 • Įsipareigojame tenkinti kliento reikalavimus, vykdyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą bei laikytis standartų ir norminių dokumentų reikalavimų.
 • Kokybės politika įmonėje įgyvendinama per kokybės tikslus, kurie kaip ir politika periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami.
 • Siekiame, kad mūsų politiką ir tikslus žinotų kiekvienas įmonės darbuotojas ir juos įgyvendintų.